Sklic izrednega občnega zbora

Predsednik nogometnega kluba Šentjernej, na podlagi sklepa občnega zbora z dne 13.2.2019 in 19. člena Statuta nogometnega kluba Šentjernej sklicuje

IZREDNI OBČNI ZBOR NOGOMETNEGA KLUBA ŠENTJERNEJ,

ki bo v soboto dne 30.3.2019 ob 18:00, v gostilni Pri Jerneju.

Vabilo v priponki.